Notes de tall Filologia Catalana i Estudis Occitans

Aquestes són les universitats que ofereixen aquest grau. A hores d'ara, l'única universitat de la qual tenim constància que ofereixen el grau Filologia Catalana i Estudis Occitans és l'Universitat de Lleida, amb una nota de tall de 5.

Universitat Nota Places
Universitat de Lleida
Facultad de Letras
5 20