Notes de tall Enginyeria en Organització de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació

Aquestes són les universitats que ofereixen aquest grau. A hores d'ara, l'única universitat de la qual tenim constància que ofereixen el grau Enginyeria en Organització de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació és l'Universitat Ramón Llull.

Universitat Nota Places
Universitat Ramón Llull
Escuela Técnica Superior de Ingeniería La Salle