Notes de tall Enginyeria Ambiental

Aquestes són les universitats que ofereixen aquest grau. A hores d'ara, l'única universitat de la qual tenim constància que ofereixen el grau Enginyeria Ambiental és l'Universitat Politècnica de Catalunya, amb una nota de tall de 5.534.

Universitat Nota Places
Universitat Politècnica de Catalunya
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
5.534 50