Notes de tall Tecnologies Marines

Aquestes són les universitats que ofereixen aquest grau. A hores d'ara, l'única universitat de la qual tenim constància que ofereixen el grau Tecnologies Marines és l'Universitat Politècnica de Catalunya, amb una nota de tall de 5.

Universitat Nota Places
Universitat Politècnica de Catalunya
Facultad de Náutica
5 40