Notes de tall Tecnologies de Camins, Canals i Ports

Aquestes són les universitats que ofereixen aquest grau. A hores d'ara, l'única universitat de la qual tenim constància que ofereixen el grau Tecnologies de Camins, Canals i Ports és l'Universitat Politècnica de Catalunya, amb una nota de tall de 5.

Universitat Nota Places
Universitat Politècnica de Catalunya
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
5 40