Notes de tall Técnicas de Bioprocesos Alimentarios

Aquestes són les universitats que ofereixen aquest grau. A hores d'ara, l'única universitat de la qual tenim constància que ofereixen el grau Técnicas de Bioprocesos Alimentarios és l'Universitat Rovira i Virgili.

Universitat Nota Places
Universitat Rovira i Virgili
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química