Notes de tall Producció de Música i So per a la Indústria de l'Entreteniment

Aquestes són les universitats que ofereixen aquest grau. A hores d'ara, l'única universitat de la qual tenim constància que ofereixen el grau Producció de Música i So per a la Indústria de l'Entreteniment és l'Universitat de Barcelona, amb una nota de tall de 5.

Universitat Nota Places
Universitat de Barcelona
ENTI Escuela de Nuevas Tecnologías Interactivas
5 60