Notes de tall Mitjans Audiovisuals

Aquestes són les universitats que ofereixen aquest grau. A hores d'ara, l'única universitat de la qual tenim constància que ofereixen el grau Mitjans Audiovisuals és l'Universitat Pompeu Fabra, amb una nota de tall de 5.

Universitat Nota Places
Universitat Pompeu Fabra
Escuela Superior Politécnica Tecnocampus
5 140