Notes de tall Logística Empresarial

Aquestes són les universitats que ofereixen aquest grau. A hores d'ara, l'única universitat de la qual tenim constància que ofereixen el grau Logística Empresarial és l'Universitat de Girona, amb una nota de tall de 5.

Universitat Nota Places
Universitat de Girona
Escuela Universitaria Mediterráneo
5 50