Notes de tall Innovación y Seguridad Alimentaria

Aquestes són les universitats que ofereixen aquest grau. A hores d'ara, l'única universitat de la qual tenim constància que ofereixen el grau Innovación y Seguridad Alimentaria és l'Universitat de Girona, amb una nota de tall de 5.

Universitat Nota Places
Universitat de Girona
Escuela Politécnica Superior
5 40