Notes de tall Humanitats i Estudis Culturals

Aquestes són les universitats que ofereixen aquest grau. A hores d'ara, l'única universitat de la qual tenim constància que ofereixen el grau Humanitats i Estudis Culturals és l'Universitat Internacional de Catalunya.

Universitat Nota Places
Universitat Internacional de Catalunya
Facultad de Humanidades
40