Notes de tall Governança Global, Economia i Ordre Legal

Aquestes són les universitats que ofereixen aquest grau. A hores d'ara, l'única universitat de la qual tenim constància que ofereixen el grau Governança Global, Economia i Ordre Legal és l'Universitat Ramón Llull.

Universitat Nota Places
Universitat Ramón Llull
Facultad de Derecho ESADE
70