Notes de tall Gestió d'Empreses en Comerç i Distribució

Aquestes són les universitats que ofereixen aquest grau. A hores d'ara, l'única universitat de la qual tenim constància que ofereixen el grau Gestió d'Empreses en Comerç i Distribució és l'Universitat de Barcelona, amb una nota de tall de 5.

Universitat Nota Places
Universitat de Barcelona
Escuela Superior de Comercio y Distribución (ESCODI)
5 60