Notes de tall Direcció Hotelera

Aquestes són les universitats que ofereixen aquest grau. A hores d'ara, l'única universitat de la qual tenim constància que ofereixen el grau Direcció Hotelera és l'Universitat Autònoma de Barcelona, amb una nota de tall de 5.

Universitat Nota Places
Universitat Autònoma de Barcelona
Escuela Universitaria de Turismo y Dirección Hotelera
5 90