Notes de tall Contenidos Digitales Interactivos

Aquestes són les universitats que ofereixen aquest grau. A hores d'ara, l'única universitat de la qual tenim constància que ofereixen el grau Contenidos Digitales Interactivos és l'Universitat de Barcelona, amb una nota de tall de 5.

Universitat Nota Places
Universitat de Barcelona
ENTI Escuela de Nuevas Tecnologías Interactivas
5 40