Notes de tall Conservación y Restauración de Bienes Culturales

Aquestes són les universitats que ofereixen aquest grau. A hores d'ara, l'única universitat de la qual tenim constància que ofereixen el grau Conservación y Restauración de Bienes Culturales és l'Universitat de Barcelona, amb una nota de tall de 5.

Universitat Nota Places
Universitat de Barcelona
Facultad de Bellas Artes
5 50