Notes de tall Cinematografia

Aquestes són les universitats que ofereixen aquest grau. A hores d'ara, l'única universitat de la qual tenim constància que ofereixen el grau Cinematografia és l'Universitat de Barcelona, amb una nota de tall de 9.65.

Universitat Nota Places
Universitat de Barcelona
Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña
9.65 100