Notes de tall Ciencias y Tecnologías del Mar

Aquestes són les universitats que ofereixen aquest grau. A hores d'ara, l'única universitat de la qual tenim constància que ofereixen el grau Ciencias y Tecnologías del Mar és l'Universitat Politècnica de Catalunya, amb una nota de tall de 7.064.

Universitat Nota Places
Universitat Politècnica de Catalunya
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
7.064 60