Notes de tall Ciencias y Tecnologías Aplicadas al Deporte y al Acondicionamiento Físico

Aquestes són les universitats que ofereixen aquest grau. A hores d'ara, l'única universitat de la qual tenim constància que ofereixen el grau Ciencias y Tecnologías Aplicadas al Deporte y al Acondicionamiento Físico és l'Universitat Politècnica de Catalunya, amb una nota de tall de 5.

Universitat Nota Places
Universitat Politècnica de Catalunya
Centro Universitario Euncet
5 80