Notes de tall Ciencias de la Antigüedad

Aquestes són les universitats que ofereixen aquest grau. A hores d'ara, l'única universitat de la qual tenim constància que ofereixen el grau Ciencias de la Antigüedad és l'Universitat Autònoma de Barcelona, amb una nota de tall de 5.

Universitat Nota Places
Universitat Autònoma de Barcelona
Facultad de Filosofía y Letras
5 60