Notes de tall Ciencia y Producción Animal

Aquestes són les universitats que ofereixen aquest grau. A hores d'ara, l'única universitat de la qual tenim constància que ofereixen el grau Ciencia y Producción Animal és l'Universitat de Lleida.

Universitat Nota Places
Universitat de Lleida
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria