Notes de tall Ciència i Enginyeria de Dades

Aquestes són les universitats que ofereixen aquest grau. A hores d'ara, l'única universitat de la qual tenim constància que ofereixen el grau Ciència i Enginyeria de Dades és l'Universitat Politècnica de Catalunya, amb una nota de tall de 12.63.

Universitat Nota Places
Universitat Politècnica de Catalunya
Facultad de Informática
12.63 50