Notes de tall Belles Arts

Aquestes són les universitats que ofereixen aquest grau. La nota de tall més alta per estudiar el grau Belles Arts va ser de 7.051 a la Universitat de Barcelona.

Universitat Nota Places
Universitat de Barcelona
Facultad de Bellas Artes
7.051 300
Universitat de Barcelona
Facultad de Bellas Artes