Notes de tall Arts Figuratives

Aquestes són les universitats que ofereixen aquest grau. A hores d'ara, l'única universitat de la qual tenim constància que ofereixen el grau Arts Figuratives és l'Universitat de Vic Universitat Central de Catalunya.

Universitat Nota Places
Universitat de Vic Universitat Central de Catalunya
Barcelona Academy of Art