Notes de tall Arquitectura Tècnica i Edificació

Aquestes són les universitats que ofereixen aquest grau. La nota de tall més alta per estudiar el grau Arquitectura Tècnica i Edificació va ser de 5.28 a la Universitat Politècnica de Catalunya.

Universitat Nota Places
Universitat Politècnica de Catalunya
Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona
5.28 140
Universitat de Girona
Escuela Politécnica Superior
540
Universitat de Lleida
Escuela Politécnica Superior
525
Universitat Ramón Llull
Escuela Técnica Superior de Arquitectura La Salle
20