Notes de tall Arquitectura

Aquestes són les universitats que ofereixen aquest grau. La nota de tall més alta per estudiar el grau Arquitectura va ser de 9.228 a la Universitat Politècnica de Catalunya.

Universitat Nota Places
Universitat Politècnica de Catalunya
Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés
9.228 100
Universitat Politècnica de Catalunya
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
7.464350
Universitat de Girona
Escuela Politécnica Superior
5.15640
Universitat Rovira i Virgili
Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA)
560
Universitat Ramón Llull
Escuela Técnica Superior de Arquitectura La Salle
80
Universitat Internacional de Catalunya
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
60