Notes de tall Animació

Aquestes són les universitats que ofereixen aquest grau. A hores d'ara, l'única universitat de la qual tenim constància que ofereixen el grau Animació és l'Universitat Ramón Llull.

Universitat Nota Places
Universitat Ramón Llull
Escuela Técnica Superior de Ingeniería La Salle
90